ברשותנו מחסומים להצבה לכל ארוע או אתר.

לפרטים או מידע נוסף  – 03-9611611.